Een moment waarbij in verbinding tussen de ander, mij en natuur een les werd aangegaan en rust/ruimte ontstond.

Leverde mij ook weer DOOR-vraag op.

#DOOR-vraag: Wat is mijn houvast in relatie?