Een moment waarbij in verbinding tussen de ander, mij en natuur een les werd aangegaan en rust/ruimte ontstond.

Leverde mij ook weer DOOR-vraag op.

#DOOR-vraag: Welke plek wil ik nu innemen? (Link met DOOR-vraag mei)

PS het gedicht is van Judith Nieken (straatpoezie)